Homofilt samliv i bibelen

14. apr 2014 Om kirkens endrede syn i teologiske spørsmål, har dette relevans for spørsmålet om homofilt samliv? .. Homofili blir beskrevet i Bibelen også, og da er det den seksuelle handlingen, menn skal ikke ligge med menn som er problemet. Dette er Bibelen nokså tydelig på. Men om en er homofil er en like mye Bibelen, Guds Ord – veien til frelse og evig liv Vi befinner oss midt i en stor debatt om homofili skal sidestilles med et normalt heteroseksuelt ekteskap . Er et homofilt seksuelt samliv kjærlighet? Svaret her er også et rungende: NEI! Bibelen kaller en seksuell relasjonen mellom to likekjønnede for skammelige lidenskaper:. Homofilt samliv i bibelen 8. feb 2013 Kirke og samliv – hetero og homo, i tillegg til en lang rekke artikler om samliv og ekteskap. Hele veien har Mange vil hevde at man med et slikt syn på Bibelen vil fjerne seg fra den kristne tro? Jeg synes det er rart at det fortsatt finnes en så innett motstand mot homofilt samliv blant mange i kirken.LOGG INN · Kjøp abonnement · Få digital tilgang · Les e-avisen · Anno 2017 · Advent · Litteratur · Reformasjonen · Jakten på kristenvelgeren · Nyhet · Verdidebatt · Kultur · Anmeldelse · Reportasjer · SE VIDEOER · Vårt Land Forlag · Edens hage · Familiesidene · Kontakt oss · Min side · Les Dodsannonser. Annonse. Bedrift  15. jul 2011 Vi kan ikke leve med to syn på homofilt samliv (Bibelen er for klar og tydelig til det), på ektekskapet, treenigheten, inkarnasjonen o.s.v. men jeg mener vi kan leve med to syn på skilsmisse/gjengifte (slik vi lever med ulike dåpssyn). Så spørs det hva Bibelen mener med “ekteskapsbryter” i 6? Er det de 

Homofilt samliv i bibelen
Verbum - Biskopen som kirken aldri fikk - Bibelen.no

15. jan 2011 Denne kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde. Samtidig kaller Jesus oss til å leve et nytt liv etter hans vilje og hvis Bibelen sier at det å leve i et homofilt samliv er synd, så må det få konsekvenser. Det handler på en måte om å ta Jesus  Homofilt samliv i bibelen 13. aug 2009 Jeg skjønner at hun føler det sterkt, og jeg beklager at ikke vi i Kirken har klart å kombinere forståelse og omsorg for de homofile, samtidig som den holder fast på det som er flertallets syn, nemlig at homofilt samliv ikke er forenlig med Bibelens lære, sier han til NTB. – Respektløst. Fungerende biskop i  18. mai 2016 Om ein så legg heile teologien til sides, er det å opna for kyrkjeleg aksept av homofilt samliv ingen vinnarsak, meiner Olav Nilsen i sitt lesarbrev. Men for enkelte tydelegvis svært uklar i sin tale om samliv og ekteskap, endå det er nemnd på bibelens fyrste blad, og omtala slik i k 27: ”Så skapte At Jervell var i forkant med aksept av kvinnelige prester og homofilt samliv gjorde ikke forholdet til kirkens fotfolk lettere. Men Jervell ble ikke bare fryktet. Han ble også elsket, særlig av sine studenter. Biografen er selv en av dem og skriver i takknemlighet til sin lærer. Med seg i boken har hun et godt knippe av medstudenter 

23. apr 2009 En bibelfortelling som brukes som argument mot homofilt samliv, handler om voldtekt og overgrep, ikke om kjærlighetsforhold mellom to menn. Det sier teologiprofessor Halvor Moxnes. Homofilt samliv i bibelen Uenigheten gjelder både hvorvidt homofilt samliv overhodet er forenlig med kristen etikk, og om et slikt samliv kan forstås som et ekteskap i kristen forstand. Å si at uenighet i synet på Bibelen, herunder hva i Bibelen som er bindende, og hva som ikke er det, er kirkesplittende, er derfor problematisk i luthersk sammenheng. 8. des 2016 Men når Bibelen først brukes av norske politikerne, er det nesten alltid i det liberale og tolerantes tjeneste. – I en debatt mellom to kristne vil den ene fint kunne hevde at Bibelen er mot homofilt samliv. Men om to norske politikere diskuterer, synes Bibelen alltid å være tolerant, liberal, og litt norsk, sier Vegge 19. jun 2016 Så mener vi at Bibelen slår fast at ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ramme for det seksuelle samliv, og vi mener derfor det er galt å gå inn i et samkjønnet samliv. Er homofili en synd ifølge din tro? - Nei, men vi mener ekteskapet mellom mann og kvinne er eneste ramme for seksuelt samliv.

brei kunnskap om Bibelen og teksttolking. Lærenemnda er ganske einig om det bibelske materialet. Dei fleste er einig i at. Bibelen fordømer dette, men det blir tolka forskjellig. 30 % av rådet ser ikkje på det å leve i homofilt samliv som synd. Striden i kyrkja har i det siste godt på om det er rett eller ikkje at folk i vigsla tenester  Homofilt samliv i bibelen 3. aug 2015 Det sjette bud slår vern om det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne. Ethvert seksuelt samliv før eller utenom denne rammen er i strid med Guds vilje og derfor synd. Alle som leser hva Bibelen sier om homofilt samliv, vil se at det dreier seg om «skammelig utukt» og et liv som er uforenlig med Guds  1993 : Bispemøtet vedtar å sette i gang et utgreiingsarbeid om homofile i kirken med det siktepunkt å føre videre den godkjenninga av homofiles menneskeverd som Bispemøtet gav uttrykk for i 1977, og å klargjøre hvilken holdning kirken ut fra sin forpliktelse på Bibelen kan og bør innta i forhold til homofilt samliv.2. nov 2008 Derfor er det nødvendig å bruke andre deler av Bibelen for å vurdere homofilt samliv. Bibelen er Guds ord. Evangeliet om Jesus er kjernen i det kristne budskapet. Jesus er derfor tolkningsnøkkel for resten av Bibelen. Dette betyr at det er viktig å tolke de tre bibelstedene som ikke passer til dagens debatt i 

Bibelen og homofili - Dagen.no

6. mai 2015 Ingen sier at homoseksuelle følelser er synd. Men homoseksuell praksis er synd, det vitner både det gamle og det nye testamentet entydig om, skriver Per Arne Åkenes. Jeg har en kommentar til oppslaget i Korsets Seier 10. april om å likestille heterofilt og homofilt samliv. En lokalavis på våre kanter hadde Noen av dem som støtter homofilt samliv må inn i en detaljert drøfting av den indre sammenhengen som finnes mellom de få enkelttekstene om homofili. Hittil har man ikke gjort det, og man har ikke klart å påvise noen indre spenning mellom dem. For meg er det vanskelig å se hvordan man skulle klare det, men muligheten  autoritet hviler i at den er avledet av Bibelen, og dens oppgave er å gi et samlet uttrykk for kirkens lære slik vi 1.2. Bibelen. At vi har Bibelen som basis for vårt arbeid, er en konsekvens av at Bibelen møter oss som . Også homofilt samliv er synd etter Guds ord, og uforenlig med en kristen bekjennelse. Homoseksuell  chat med jenter junior Homofilt samliv i bibelen 2. okt 2007 har nå med knappest mulig flertall godt inn for akseptering av homofilt samliv, og gitt dem rettigheter til å inneha vigslede stillinger i kirken. Problemet med dette er at en Kirke ikke kan forandre lære etter det et flertall bestemmer. Vi har faktisk noe skriftlig å holde oss til. Vi har Bibelen, Den Hellige Skrift. 12. des 2014 Som mange andre har jeg vokst opp i en tradisjon og miljø der vi ble fortalt at bibelens ord ikke ga rom for en praksis som aksepterer homofilt samliv, forklarer hun. – Hva med bibelens grenseløse ord om kjærlighet i møte med de homofile som søker kirken? Prosten ber om betenkningstid noen minutter, 

11. apr 2014 Dette sitatet er fra den nye bibeloversettelsen 2011, tidligere oversettelser kaller homofili for " En vederstyggelighet" 3 Mos. 18, 22. Det enkelte menneske er elsket, men Bibelen tar klar avstand fra homofilt samliv! Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Som homofil har jeg alltid irritert meg over motstandere mot homofilt samliv. Men etter å ha forsøkt å forstå, så er det faktisk ikke så vanskelig for kristne å tale mot homofilt samliv. For dem er det jo veldig enkelt. Det står i Bibelen at homofil praksis er en styggedom. Det er jo et faktum for dem. Ikke sant? 0  Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at Bibelens syn er at ekteskapet er en  Homofilt samliv i bibelen 12. apr 2011 Derimot mener han at normer eller bud eller forordninger i Bibelen må vurderes i lys av allmenn fornuft. Det etiske budskapet i Det nye testamente kan «bekreftes i fornuft og erfaring » (TTK 4/2002). Tekster det er vanskelig å begrunne — om gjengifte, om homofilt samliv eller om kvinnelige prester — vil  Historisk homofili | Kondomeriet

Homofilidebatten - bibelogtro - WordPress.com

Homofilt samliv i bibelen

Kan en person bli født homofil? Tolererer Bibelen hat mot homoseksuelle? Er det mulig å gjøre Guds vilje selv om man føler seg tiltrukket av samme kjønn?26. nov 2016 Frelsesarmeen og andre kristne organisasjoner gjør tolkninger av Bibelen, og kan derfor ikke kalle seg bibeltro. Man velger å tolke Bibelen ut fra endringer i den allmenne forståelse av individets frihet, menneskesyn, likestilling mellom kjønn og raser. Man aksepterer skilsmisse og gjengifte, enda dette er  Homofilt samliv i bibelen studiesenter, og nedfelt i en uttalelse fra 1995. Synodestyret har også selv kommet med en egen uttalelse. Homofilt samliv (synodesak 87/95-97). Videre vises det til artikkelen Bibelen og homofilien av Per Eriksen. (Frie Frender, nr. 2/1998) der det gis en utdypende begrunnelse for et syn som alt vesentlig er i samsvar med.”Av homofiles kamp og lidelse gjennom århundrer, har kirken lært å lese Bibelens ord om kjærlighet på nye måter – uansett kjønn,” skrev prost Trond Bakkevig i Alle som i ”kjærlighetens” navn godtar samboerskap, homoseksuelt samliv eller seksuell utfoldelse før eller på siden av ekteskapet, krenker Guds hellige vesen. Men sa han noe om homofilt samliv? Nei, ikke direkte. Nest etter forfatteren av 1 Mos 2 er det vel ingen enkelt person i hele Bibelen som gir ekteskapet mellom mann og kvinne en så høy og avgjørende status som Jesus. Jesus, mennesker som av ulike grunner ikke er i stand til å leve et ”ordinært” (dvs. heterofilt) samliv.

UTTALELSE OM HOMOFILES ROLLE OG PLASS I KIRKEN. Fra Det norske Årsmøtet av Vennenes Samfunn Kvekerne 25. dag i 6. måned. 1995. I april i år kom bispemøtet i Den norske kirke med en uttalelse om homofilt samliv Vennenes Samfunn Kvekerne går også til Bibelen for å få svar på etiske spørsmål. Men vi kan Gir Bibelen klare svar på spørsmål om homoseksualitet og homofilt samliv? Nei, mener Halvor Moxnes, professor i teologi ved Universitetet i Oslo. "Vår forestillingsverden er radikalt forskjellig fra konteksten omkring forskriftene i Det gamle testamente, og et forpliktende, stabilt samliv er moralsk sett noe ganske annet enn  Homofilt samliv i bibelen Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om homofili og mer enn 1200 andre emner. De som rangerer homofilt samliv foran jordens undergang, tredje verdenskrig og smelting på polene, de er på bærtur. Jeg tror på Bibelen, og der står det at Gud skapte Adam og Eva, ikke Adam og Arne.9. aug 2016 I 1997 stilte alle tre i bispemøtets arbeidsutvalg seg bak følgende uttalelse: «Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære». De uttaler likevel videre: «Å reise en debatt om muligheten for sekundære  29. mar 2008 Slik sikres homofile i partnerskap samme vern og tilnærmet like rettigheter som parter i ekteskap. Om partnerskapsloven. ikke fungerer slik, bør den gjennomgås med tanke på eventuelle endringer.” Vedtaket aksepterer ikke en endring av ekteskapslovgivningen, men man godtar homofilt samliv og vedtaket 

Homofili — samliv eller singelliv, historisk og aktuelt - Foross.no. Homofilt samliv i bibelen

27. aug 2009 Jeg kan ha lyst til å være gjerrig og hevnlysten, men jeg ser at Bibelen sier nei til dette. - Det finnes mennesker som fastholder at homofilt samliv er i strid med Guds vilje — selv om de selv er kjent med homofile følelser. I denne boken vil jeg først og fremst fortelle om syv av dem, skriver Espen Ottosen  bastante og skråsikre, slår Hovland fast. Hun er selv fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har i sin doktoravhandling her ved NTNU sett nærmere på hvilken rolle Bibelen spiller i den etiske debatten om homofilt samliv. Kontekstforsømmelse. - Teologene vil gjerne tolke Bibelen ut fra sin samtid.Hålogaland lagmannsrett skal ikke ta stilling til om homofilt samliv er vranglære i forhold til Bibelen og den kristne lære. Det understreket regjeringsadvokat Tolle Stabell da lagmannsretten mandag åpnet ankebehandlingen i oppsigelsessaken mot de to finnmarksprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen. danske datingsider Homofilt samliv i bibelen Bibelens seksualmoral, og Bibelens respekt for mennesket. Bibelen sier at ekteskapet er ordningen som Gud har gitt oss for familieliv og for sex. Vi vil være tydelige på at samboerskap og sex utenfor ekteskapet er i strid med. Guds ord. Det samme gjelder homofilt samliv. Homoseksuell legning er ikke synd og homofile som 3. jun 2016 Når kirken nå vil innføre ny lære om ekteskapet og homofilt samliv, må vi velge Bibelens ord eller biskopenes løsning. 28. jun 2008 Bibelen peker heller ikke på homofili som noe verre enn andre synder. Jesus fokuserer eksempelvis betydelig mye mer på rikdom enn det heterofile ekteskapet. Men når har denne redaktøren skrevet flammende innlegg hvor han minner oss på Jesus sine formaninger om at vi skal gi bort alt vi eier hvis vi 2. okt 2008 Kjartan Leer Salvesen har ei anna grunngjeving for sitt standpunkt, nemleg at det nærast skulle vere ein misforståelse at Bibelen fordømer den forma for homofili som vi talar om: det ordna, forpliktande samkjønna samliv mellom to likeverdige partar. Han nyttar det kjende argumentet at Paulus berre visste 

1. nov 2007 Mange av de som ikke aksepterer homofilt samliv, begrunner det med å vise til skapelsesberetningen. Budskapet de derved ønsker å formidle, sies vanligvis ikke i klartekst. Kanskje mener de at det er bare det som beskrives i Bibelen, som eksisterer eller hører med til skaperverket eller er «villet av Gud». Rosemarie Køhn og Siri Sunde har “tiltatt seg ein stilling i kirken som ifølge Bibelen er forbeholdt menn”. Det heiter vidare at dei to “forkynner et annet evangelium enn Jesu sanne evangelium. De sier nemlig at Gud godtar homofilt samliv, mens Bibelen sier med all mulig tydelighet at dette er en synd som leder til evig egen mor og far? • Er homofilt samliv i pakt med Guds vilje? • Bør kristne menigheter tilpasse seg den kjønnsnøytrale ideologien? Hensikten med denne ekteskapserklæringen er å forklare og begrunne utfordringene fra den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse. b din daten Homofilt samliv i bibelen Stridens kjerne er spørsmålet om hvorvidt homofilt samliv er synd. Bibelen kaller homofilt samliv for synd, og forutsetter at denne praksis blir forlatt når noen kommer til tro (1. Kor. 6:9-11, 1. Tim. 1:8-11, Rom. 1:24-27). Så langt er nok de fleste prester og teologer enige. Bibelen har kun ett syn på homofilt samliv, men kirken 1 Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember. 2 Innhold Innledning s 3 Hva er ekteskapet? s 4 En etisk vurdering av samboerskap s 5 Skilsmisse s 9 Gjengifte s 11 Homofili s 17 Bibelen om  5. mar 2015 Noen synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synes det er mer problematisk. For mennesker som ikke kjenner til Bibel eller teologi, kan det være uforståelig at dette i det hele tatt er noe å diskutere i vår tid. I kirken er dette derimot en brennhet sak, og diskusjonene går rimelig 1. mai 2015 Samtidig er vi også opptatt av bibelsk veiledning, og når det gjelder det samlivsetiske har vi samme tilnærming til homofilt samliv som til samboerskap. Og her mener vi Bibelen er tydelig, legger han til. – Ikke et fellesskap av «vellykkede». Forsamlingslederen forteller at de har utarbeidet et eget skriv for 

"Menn som ligger med menn" - del 2 - Hjelpekilden. Homofilt samliv i bibelen

Bibelen er krystallklar når det gjelder homofili. Det er derfor på tide å slutte å sy puter under armene på sodomittene, som tydeligvis tror at de kan tillate seg hva som helst nå for tiden. Som kristne har vi en plikt å fortelle at det finnes et Helvete, som brenner med ild og svovel. En hver person som ikke angrer og avstår fra  12. sep 2015 Slik jeg leser Bibelen, ja. Det er galt å leve i et homofilt, seksuelt samliv. Kirken kan ikke be om velsignelse over et homofilt samliv når dette så entydig avvises i Skriften. Når det er sagt, kan jeg ikke nekte for at homofile finnes – de er jo der. Vi skal ikke fordømme homofile. Det er viktig å stå opp mot dem 18. apr 2012 I andre akt av debatten gikk Gaute Brækken i samtale med tidligere MF-professor, og homofil som har valgt å leve alene, Bjørn Helge Sandvei. Dialogen foregikk på bakgrunn av egne erfaringer, og tanker man har gjort seg om Bibel og homofilt samliv. Gaute Brækken peker først og fremst på viktigheten av  u kjæresten Homofilt samliv i bibelen 3. feb 2006 Det kommer en del spørsmål i etterkant av Lærenemndas uttalelse om homofilt samliv. Dersom noen skulle være i tvil om min Også menneskelig erfaring må trekkes inn i etiske resonnementer, men erfaringen kan aldri gis samme autoritet som Bibelens lære. Om betydningen av bibelske tekster som 31. mai inviterer prost i Åsane, Øystein Skauge, og Åsane menighet til en temakveld om homofili og likekjønnet vigsel, en kveld som legger til rette for at begge lærer presenteres Han er selv homofil, men mener at Bibelen lærer at ekteskapet er en pakt mellom én mann og én kvinne, og har derfor valgt å leve som enslig. I april i år kom bispemøtet i Den norske kirke med en uttalelse om homofilt samliv og homofiles plass i Den norske kirke. Denne Men vi kan ikke se at Bibelen taler om den type forpliktende samliv mellom to av samme kjønn man i dag kjenner, og som i Norge kan reguleres gjennom partnerskapsloven. Bibelen er klar på at Kristne som er negative til homofil praksis begrunner sitt syn med at Bibelens tekster er tydelig i sin avvisning av homofil praksis. Imidlertid finnes det også teologer som ikke regner homofilt samliv som synd, og som argumenterer for at homofilt samliv lar seg forsvare med kristen tro og verdier. Også flere andre religioner 

28. nov 2011 Jeg vil også snakke om hav de forskjellige verdensreligionene mener om homofili og abort. Til slutt håper jeg at jeg får tid til å snakke om ungdomskultur også. Jeg får desverre ikke snakke så mye om mellommenskelige relasjoner knyttet til familie og venner, eller samliv, men jeg håper vi kan snakke om  Bibelen er tydelig i spørsmålet om homofilt samliv (se Rom 1,26-27; 1Kor 6,9-11; 1Tim 1,9-11). Selv den splittede lærenemda som Den norske kirke satte ned for å behandle spørsmålet var samstemmig her. Den delen som vil ha full legalisering av homofilt samliv i kirken, må innføre helt nye og uortodokse tolkningsprinsipp 2. sep 2005 Leder for fellesrådet i Hobøl, Ivar Belck-Olsen, sier det rett ut: – Jeg ønsker henne ikke som biskop. Helga Haugland Byfuglien har et altfor liberalt syn på homofilt samliv. Hennes syn strider mot hva som står i Bibelen, understreker han. Homofilt samliv i bibelen Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv. 28.04.2014. Bjørn Helge Sandvei Aktuell kommentar Homofili. I nesten 2000 år har kirkens syn på ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne vært bestemt av Jesu ord i Mark 10,6-9 (sitat fra 1 Mos 1,27 og 2,24): “Derfor skal mannen forlate sin far og mor Fremfor alt 6 bibelpassasjer trekkes gjerne frem som "bevis" for at bibelguden fordømmer enhver form for homofilt samliv. Men, som denne behandlingen vil vise, er det langt fra like innlysende hva bibelen sier om homofili, som indoktrinerte kristne vil ha det til. Trolig er de altfor snare til å slenge om seg med kristne tulleord  24. feb 2017 Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt, skriver pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen i dette debattinnlegget.Homofilt samliv. I vår tid er det mye tale om homofile forhold, det vil si et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn. Det sies at man må godta det, for noen mennesker er skapt med et slikt anlegg. Men Bibelen sier noe annet: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill!

Hva sier Bibelen om homofili? | Bibelske spørsmål - JW.org. Homofilt samliv i bibelen

La denne ut en gang tidligere, men den er så bra, at den tåler en omgang til. ;0). Angående ny patnerskapslov.. Takk for kampen for den rette tro og at homofilt samliv ikke er forenelig med Bibelen og kristendommen! Det står jo klart i 3. Mosebok 18/22 at homoseksualitet er en vederstyggelighet så det er  12. jun 2008 Og bibelen tillater ikke homofilt samliv, derimot sies det ikke at det er galt med homofil legning! Jeg forstår jo at dere som ikke regner dere for kristne ikke heller ser noen hensikt i å bry seg med hva bibelen mener. Men for meg som er kristen blir det naturlig å bruke det bibelen, Gud ord, sier om saken når Ut i fra en slik forståelse er både samboerskap, sex før ekteskapet, utroskap, homofilt samliv og skilsmisse i strid med kristen etikk. Derfor behandles ikke homofile annerledes enn heterofile. Bibelen møter oss alle med følgende beskjed: Kan du ikke leve i et livslangt ekteskap mellom mann og kvinne, er alternativet å leve  julegave til kjæresten blogg.no Homofilt samliv i bibelen 4. feb 2016 Frå at MF som institusjon hadde eit klart standpunkt som sa at homofilt samliv er synd, og at ja til samkjønna «ekteskap» er kyrkjesplittande , er MF som institusjon no utan noko standpunkt i saka. Frå at MF-professorane stod samla på eit bibelsk standpunkt i saka, er det no MF-professorar som går fremst i homofili – Store medisinske leksikon 27. jul 2016 Homofilt samliv er synd. Guds ord er klart i så måte: «Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en styggedom» (3Mos18:22). Når mennesket likevel trosser Guds vilje, står det: «Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv Kvinnene deres byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot Dette er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer Gud er Skaperen. Han er allmektig, og det er bare hans vilje, slik den er uttrykt i Bibelen, som er uforanderlig og fullkommen i tid og evighet.

23. apr 2013 Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, levnet ingen tvil om sitt syn på homofilt samliv, da han talte til en samlet pastorgruppe under Adventistsamfunnets pastorretreat på Det er ingen tvil om at mange er sikre på at de ikke kan bygge livene sine på Bibelen da den forkaster homofili. Men vi  3. jul 2017 Stavanger Aftenblad har som hovedoppslag på førstesida 19. juni at en prest i Sandnes har endret syn på homofilt samliv og kirkelig vigsel av samkjønnede. Da jeg som niåring begynte å lese hver kveld i Bibelen, etter forbilde av en god venn i nabolaget som var sønn av en prest, ble jeg svært forundret Kirkens syn på homofilt samliv har de siste 18 årene endret seg. dramatisk. I 1997 forelå en viktig utredning med tittel: Kirkens enhet. og troens fundamenter. Bak denne stod de tre biskopene Halvor Bergan,. Odd Bondevik og Sigurd Osberg. Hele utvalget stod sammen om. konklusjonen: Å sidestille heterofile samliv og  Homofilt samliv i bibelen 25. feb 2015 Artikkel: Last ned et utdrag fra boken "Mine homofile venner" av Espen Ottosen. Last ned PDF med kap. 9: «Taler Bibelen klart om homofilt samliv?» Bibelen-om-homofilt-samliv Vil på det sterkeste anbefale alle å lese dette utdraget fra Espen Ottosens bok. Dette kapittelet klargjør mye i homofilidebatten.15. jun 2007 og les! 1. Bibelen og den kristne kirkes lære. A) GT: 3. Mos 18,22 og 20,13. NT: Rom 1, 26-27, 1. Kor 6, 9-10 og 1. Tim 1, 9-10. Det er ingen tvil om hva som står skrevet! Til og med hele Lærenemnda sier at bibeltekstene isolert sett avviser homofilt samliv. B) Veiene skilles når det gjelder synet på Bibelen. Tidvis taler enkelte om homoseksualitet som forskjellig fra homofili , og mener da seksuell praksis mellom personer av samme kjønn. .. I Bibelens to første kapitler møter vi altså i en sum GTs forståelse av seksualitet og samliv: Mennesket er skapt som seksuelt vesen, og ekteskapet er gitt av Gud til ordning og vern for 24. jan 2017 I 1997 konkluderte et enstemmig bispeutvalg ved å si: ”Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.” I dag hevder heller ikke bispemøtets mindretall at dette er kirkesplittende vranglære. Hva er det 

Taler Bibelen klart om homofilt samliv? Hovedsaken i denne boken er konkrete menneskers historie – men- nesker jeg på ulike måter er blitt kjent med de siste årene. De har ulike fortellinger om hvordan de har møtt homofile følelser, og hvordan de lever med den overbevisningen at homofilt samliv eri strid med Guds vilje. 30. jul 2016 Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten Spørsmålene går alle på hvordan homofile kristne bør formalisere sine forhold og hvordan vi tror Gud stiller seg til homofilt samliv. Jeg tror at et bibelsk samliv er tuftet på skapelsesberetningen og at det innebaerer at det må vaere en mann og en kvinne.17. nov 2017 Sex er bedre i trygge rammer, samt at trygge rammer for samliv er godt både for voksne barn. Bibelen avviser homofilt samliv, men ikke som en verre synd enn andre, og det er alltid tilgivelse å få. Ubesvart innvending: Teksten sier ikke hvorfor homofilt samliv er galt. Forslag til svar: Si at homofilt samliv ikke  Homofilt samliv i bibelen Homofili og Bibelen har det vært snakket mye om. Det står ikke noe konkret om dette i teksten. Mange tolker det likevel dette som synd, mens andre igjen mener at dette er helt forenlig med kristendommen. Selv om mange opplever det som tøft å stå fram som lesbisk/homofil i et kristent miljø, er det heldigvis blitt mer og mer 10. mai 2015 Slik markerer han på den ene siden en tilknytning til bibelsk tenkning, og unngår på den andre siden å bli misforstått i retning av å referere til bare særskilte former for homoseksuelle handlinger, knyttet til prostitusjon, pederasti (sex med unge gutter) eller lignende. (Kilde: Homofilt samliv i historisk, bibelsk  19. mar 2015 Det å bruke Bibelen, inkonsekvent og selektivt, så den passer si eiga meining best, er ikkje berre døvt, det er tonedøvt. bli sett annleis på, og nok kanskje foregå, og vere annleis enn i dag. Men like fullt er det ikkje klart kva i Bibelen som skal tolkast som homofili slik vi i dag ser og opplever homofilt samliv.At kirken har endret standpunkt og praksis i forhold til bibelske temaer som slaveri, skilsmisse og gjengifte, og i forhold til spørsmålet om kvinnelige prester, har gitt en slags teologisk dominoeffekt også for spørsmålet om homofilt samliv. Kirken lever i en samfunnskontekst som får influere tolkningen av Skriften noe. Over tid.

Homofilt samliv i bibelen

Bibelens syn på homofili: - Nye Meninger - Dagsavisen. Homofilt samliv i bibelen

Det må kallast eit fundamentalt brot med bibelsk og luthersk kristendomsforståing når den homofililiberale sida i Lærenemnda seier at dei bibelske tekstane seier nei til homofilt samliv, men dei meiner at det ikkje er forpliktande. Slik haldning er milevis frå Martin Luther som overfor pavekyrkja stod opp med tydeleg tale. 1. sep 2009 Det er dessverre ikke lenger noen overraskelse at prester vier eller velsigner personer som vil leve i homofilt samliv. I «sommerpraten» i Moss Avis Når Bibelen forkynner at homofilt samliv er synd, er det dette som gjelder, uavhengig av hva kirke, biskop eller sogneprest sier. Når prester forkynner noe  Homofilt samliv i bibelen Etter korset sier Bibelen: "Vi elsker ham fordi han elsket oss først!" En stor vesensforskjell på den gamle pakt (med alle sine bud og regler) og den nye pakt (med Ånd og liv!). Så her er svaret nok en gang: HAR DU FÅTT DEN HELLIGE ÅND PÅ INNSIDEN OG HAN IKKE NEKTER DEG HOMOFILT SAMLIV, SÅ ER DET IKKE 25. apr 2016 Likevel har jeg aldri tenkt at mitt syn på homofilt samliv gjør at jeg ikke tar Bibelens ord på alvor. Det er heller alvoret jeg møter Bibelen med som er en av hovedårsakene til at jeg står for at homofile kan leve i et kristent likekjønnet samliv. At kirkene kommer frem til ulike svar i dette spørsmålet, handler delvis  15. apr 2009 Å likestille likekjønnede ekteskap med ekteskap av ulikt kjønn vil kunne få dyptgripende konsekvenser på langt flere områder enn det som til nå er blitt utredet og konsekvensbehandlet. Men for et parti som er tuftet på Bibelen, Guds ord, vet vi at Bibelen avslører at samliv imot naturen skaper nød, smerte og 

Fra avisen Nordlys (utgitt i Tromsø) har vi sakset følgende avisinnlegg om kirkens forhold til homofilt samliv. Grunnlaget for innvendingene om homofiles adgang til ekteskapsinngåelser ligger i familiens særskilte posisjon i samfunn og Bibel, hvor mann og kvinne finner sammen i en naturlig forening som også gir mulighet  26. mar 2015 Page 1 of 5 - Homofili i Bibelen - posted in Religion, filosofi og livssyn: Noen som kan fortelle meg, og vise til kilder, til hvorfor mange kristne er for eller i mot Som kristen må jeg anerkjenne normale etiske argumenter for at sex og samliv mellom to samtykkende parter er en god ting og støtter derfor også  Homofilt samliv i bibelen i historisk, bibelsk og aktuelt og aktuelt kirkelig kirkelig kirkelig perspektiv perspektiv perspektiv. Av Bjørn Helge Sandvei, førstelektor emeritus ved Det teologiske Menighetsfakultet. i@ Innhold. 1. Situasjonsbeskrivelse. 2. Misvisende påstander i Samlivsutredningen. 3. Homofilt samliv i gresk-romersk 22. jul 2015 Lave porter og smale dører preger NLM-skolene. » Den rette» måten å tolke bibelen på undervises i alle fag, og lærerne må være imot homofili for å få jobb. 7000 elever lærer at homofili er galt og synd, og at alt samliv utenfor ekteskapet er «hor» og må fordømmes. Staten dekker 85 % av driftsutgiftene til  3. apr 2016 Svaret på begge disse spørsmålene er nei. Argumentene og den bibelske begrunnelse har ikke endret seg siden 1997, bare konklusjonen. Argumenter for endring. Hva er argumentene for å hevde at Gud egentlig er for homofilt samliv og ikke så sterkt imot som en gjennomlesning av Bibelen gir inntrykk av 

Hva sier Bibelen? -Folkebladet. Homofilt samliv i bibelen

Dette spiller selvsagt en rolle for hvordan vi kan bruke det bibelske materialet om ekteskapet i dag, og må spille en rolle for hvordan kirken skal vurdere homoseksualiteten. Hvis kjærligheten og gjensidigheten er utgangspunktet for vår forkynnelse om samliv (slik det er det svært tydelig i Den norske kirkes vigselritual), så er  30. jun 2015 BIBELEN - Jeg skal ikke her gå nærmere inn på denne saken. Men den aktualiserer spørsmålet om hva Bibelen sier om homofilt samliv, skriver Jon Syver Nordbye i dette : Trond Sandnes. Men jeg har tillit til at Guds ord formidler Kristi hjertelag og viser oss den aller beste veien. gratis dating i norge foreman Homofilt samliv i bibelen 2. okt 2007 Med knappest mulig flertall går Bispemøtet inn for at homofilt samlevende kan tilsettes i kirkelige stillinger.3. aug 2015 Det sjette bud slår vern om det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne. Ethvert seksuelt samliv før eller utenom denne rammen er i strid med Guds vilje og derfor synd. Alle som leser hva Bibelen sier om homofilt samliv, vil se at det dreier seg om «skammelig utukt» og et liv som er uforenlig med Guds  Rosemarie Køhn og Siri Sunde har “tiltatt seg ein stilling i kirken som ifølge Bibelen er forbeholdt menn”. Det heiter vidare at dei to “forkynner et annet evangelium enn Jesu sanne evangelium. De sier nemlig at Gud godtar homofilt samliv, mens Bibelen sier med all mulig tydelighet at dette er en synd som leder til evig 

12. apr 2011 Derimot mener han at normer eller bud eller forordninger i Bibelen må vurderes i lys av allmenn fornuft. Det etiske budskapet i Det nye testamente kan «bekreftes i fornuft og erfaring » (TTK 4/2002). Tekster det er vanskelig å begrunne — om gjengifte, om homofilt samliv eller om kvinnelige prester — vil  1. nov 2007 Mange av de som ikke aksepterer homofilt samliv, begrunner det med å vise til skapelsesberetningen. Budskapet de derved ønsker å formidle, sies vanligvis ikke i klartekst. Kanskje mener de at det er bare det som beskrives i Bibelen, som eksisterer eller hører med til skaperverket eller er «villet av Gud». Homofilt samliv i bibelen 27. jul 2016 Homofilt samliv er synd. Guds ord er klart i så måte: «Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er en styggedom» (3Mos18:22). Når mennesket likevel trosser Guds vilje, står det: «Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv 2. okt 2008 Kjartan Leer Salvesen har ei anna grunngjeving for sitt standpunkt, nemleg at det nærast skulle vere ein misforståelse at Bibelen fordømer den forma for homofili som vi talar om: det ordna, forpliktande samkjønna samliv mellom to likeverdige partar. Han nyttar det kjende argumentet at Paulus berre visste  Homofilt samliv i historisk, bibelsk og aktuelt kirkelig perspektiv. 28.04.2014. Bjørn Helge Sandvei Aktuell kommentar Homofili. I nesten 2000 år har kirkens syn på ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne vært bestemt av Jesu ord i Mark 10,6-9 (sitat fra 1 Mos 1,27 og 2,24): “Derfor skal mannen forlate sin far og mor 

12. des 2014 Som mange andre har jeg vokst opp i en tradisjon og miljø der vi ble fortalt at bibelens ord ikke ga rom for en praksis som aksepterer homofilt samliv, forklarer hun. – Hva med bibelens grenseløse ord om kjærlighet i møte med de homofile som søker kirken? Prosten ber om betenkningstid noen minutter,  30. jul 2016 Homofilt samliv og kirkelig vigsel. Agderposten Spørsmålene går alle på hvordan homofile kristne bør formalisere sine forhold og hvordan vi tror Gud stiller seg til homofilt samliv. Jeg tror at et bibelsk samliv er tuftet på skapelsesberetningen og at det innebaerer at det må vaere en mann og en kvinne. ekteskap jehovas vitner Homofilt samliv i bibelen 15. apr 2009 Å likestille likekjønnede ekteskap med ekteskap av ulikt kjønn vil kunne få dyptgripende konsekvenser på langt flere områder enn det som til nå er blitt utredet og konsekvensbehandlet. Men for et parti som er tuftet på Bibelen, Guds ord, vet vi at Bibelen avslører at samliv imot naturen skaper nød, smerte og 30. jun 2015 BIBELEN - Jeg skal ikke her gå nærmere inn på denne saken. Men den aktualiserer spørsmålet om hva Bibelen sier om homofilt samliv, skriver Jon Syver Nordbye i dette : Trond Sandnes. Men jeg har tillit til at Guds ord formidler Kristi hjertelag og viser oss den aller beste veien. 30. jun 2015 BIBELEN - Jeg skal ikke her gå nærmere inn på denne saken. Men den aktualiserer spørsmålet om hva Bibelen sier om homofilt samliv, skriver Jon Syver Nordbye i dette : Trond Sandnes. Men jeg har tillit til at Guds ord formidler Kristi hjertelag og viser oss den aller beste veien.

24. feb 2017 Kirkemøtet i Den norske kirke har vedtatt å "velsigne" noe som klart strider med Guds Ord. Jeg våger ikke å tie stille om dette, for kirkemøtets utsendinger, for prestenes del, og for menneskene Gud elsker så høyt, skriver pastor i Alta Frikirke, Yngve Andersen i dette debattinnlegget. Synet på sølibat (singelliv) i Bibelen og i kirkens tradisjon. 7. En balansert Paulus 14. Situasjonen i dag + div. TILLEGG. «Er du for eller imot kirkelig vi gsel for homofile?» «Jeg er imot.» «Men er ikke du homo?» «Men jeg trodde alle homofile var for homofilt samliv.» «Nei, jeg mener at Bibelens syn er at ekteskapet er en  Homofilt samliv i bibelen 15. jan 2011 Denne kirka er ikke for de vellykka menneskene som oppfyller alle krava, men tvert imot for syndere som trenger nåde. Samtidig kaller Jesus oss til å leve et nytt liv etter hans vilje og hvis Bibelen sier at det å leve i et homofilt samliv er synd, så må det få konsekvenser. Det handler på en måte om å ta Jesus egen mor og far? • Er homofilt samliv i pakt med Guds vilje? • Bør kristne menigheter tilpasse seg den kjønnsnøytrale ideologien? Hensikten med denne ekteskapserklæringen er å forklare og begrunne utfordringene fra den kjønnsnøytrale ideologien, og å gi støtte til en bibelsk forståelse, veiledning og forkynnelse. 5. mar 2015 Noen synes homofilt samliv er like akseptabelt som heterofilt samliv. Andre synes det er mer problematisk. For mennesker som ikke kjenner til Bibel eller teologi, kan det være uforståelig at dette i det hele tatt er noe å diskutere i vår tid. I kirken er dette derimot en brennhet sak, og diskusjonene går rimelig 

VERDIDOKUMENT for frivillige medarbeidere - LetogFinn.no